Mind Mind
Tidningen Mind. #3 2018. Tema: Identitet

Tidningen Mind. #3 2018. Tema: Identitet

49 SEK
• ”Identitet ryms inte i en faktaruta”, menar Inger Edelfeldt
• Lotta Gray om livet som frånskild
• Samtal om könsidentitet
• Melika Zakariaes åtta diagnoser
• Björn Natthiko Lindeblads resa från näringsliv till munkliv
• Melvin om betyg och krossad självkänsla
• Minds rapport om ungas psykiska hälsa
• Identitetsbildande på internet
• Inger Händestam efterfrågar krisstöd till anhöriga
• Suicidpreventiva dagen
• Succé för Minds opeppiga citat
• Kampanjen Stör Döden
• Äldrelinjens Margareta Söderström