Mind Mind
Psykisk Hälsa: ungas psykiska hälsa (2015:4)

Psykisk Hälsa: ungas psykiska hälsa (2015:4)

39 SEK
Innehåll

 • "Mind-index 2015", Johanna Hoffsten
 • "Den psykiska hälsan bland unga förbättras samtidigt som fler ungdomar fått psykiska besvär", Sven Bremberg
 • ”Vuxna får gärna bry sig sjukt mycket!”, Lidija Kolouh-Söderlund
 • "Unga som sorteras bort", Jonas Olofsson & Martin Kvist
 • "Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn", Eva Nyberg
 • "Glädjande steg mot ökad delaktighet i barn- och ungdomspsykiatrin", Fredrik Malmberg
 • "När livet känns fel ", Tiina Ekman
 • "Youth Aware of Mental Health – YAM", Inga-Lill Ramberg, Marie-Louise Söderberg, Carin Bokedal & Danuta Wasserman
 • "Tidiga störningar bakom ungas våldsdåd", Ann Lantzourakis & Pia Eresund
 • "Den 28 september 2013 – Fasaden föll och mitt liv gick inte att rädda", Charlie Eriksson
 • "Ett perspektiv på döden", Selene Cortes