Mind Mind
Psykisk Hälsa: Suicidprevention (2012:2)

Psykisk Hälsa: Suicidprevention (2012:2)

39 SEK
Innehåll:

 • "Långt till nollvisionen" Carl von Essen
 • "Ingen ska behöva ta sitt liv" Gunilla Wahlén
 • "Samhällets lidandeproduktion" Jan Beskow
 • "Att vägra mörda sitt själv" Jan Beskow
 • " Psykisk hälsa, självmord och internet" Michael Westerlund m.fl.
 • "Skam bakom maskerna" Amelie Werbart Törnblom
 • "Första hjälpen till psykisk ohälsa" Britta A. Åkerman
 • "SPIS - samverkan för att förebygga självmord" Britta A. Åkerman och Gergö Hadlaczky
 • "Så arbetar Nationella Hjälplinjen" Ylva Kurtén
 • "Utbildning av personal som möter självmordsnära personer" Marie-Louise Söderberg och Daniel Frydman
 • "Riskbeteende och psykisk ohälsa hos unga i Europa" Danuta Wasserman, Rigmor Stain och Vladimir Carli