Mind Mind
Psykisk Hälsa: språket (2013:4)

Psykisk Hälsa: språket (2013:4)

39 SEK
Innehåll:

  • "Att leka och lära med ord" Cecilia Modig
  • "Att översätta det svåröversatta" Maria Sundvall och Sofie Bäärnhielm
  • "Bilingualism och psykoterapi" Marian Cabrejas
  • "Tolkens roll i behandling med flyktingföräldrar och små barn" Monica Brendler Lindqvist
  • "Språkliga former i stöd via nätet" Cecilia Löfberg och Margareta Aspán
  • "Språkets betydelse för lärande och relationsskapande" Barbro Bruce