Mind Mind
Psykisk Hälsa: män och självmord (2014:3).

Psykisk Hälsa: män och självmord (2014:3).

39 SEK
Innehåll:
  • "Självmord bland män" Maneka Ghosh
  • "Maskulinitetsnormer och suicid" Lars Jalmert
  • "Maskulinitet, våld och suicidprevention" Klas Hyllander
  • ”Bra karl reder sig själv – om inte så…!?” Lars Jacobsson
  • "Männens depression och suicidalitet" Wolfgang Rutz
  • "Könsrelaterade riskfaktorer vid självmord" Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby & Danuta Wasserman
  • "Självmord som psykologiska olycksfall" Sven Bremberg
  • "Sista ordet: Intervju med Jan Löwdin, Mottagningen för unga män"