Mind Mind
Psykisk Hälsa: flyktingskap (2011:1)

Psykisk Hälsa: flyktingskap (2011:1)

39 SEK
Innehåll:

  • "Små orsaker" Katarine Vértes
  • "Bördan de kom med" Göran Bodegård och Guhn Godani
  • "Livshot och traumatisk förlust" Kerstin Bergh Johannesson
  • "En hälsofrämjande introduktion" Fredrik Lindencrona
  • "Det främmande" Eva Melldén
  • "25 år med N.K.-nätverket" Elisabeth Sandén
  • Människans inre hot" Johan Schubert
  • "Ökad kvalitet i psykoterapiutbildningen"