Mind Mind
Gåvobevis 200 kr

Gåvobevis 200 kr

200 SEK
På Mind jobbar vi aktivt med att sprida kunskap om psykisk ohälsa och att stödja personer som funderar på självmord. Med hjälp av din gåva kan vi fortsätta rädda liv.

Med kampanjen #med andra ögon, vill vi uppmärksamma att 1 500 personer tar sitt liv varje år. Men varje självmord drabbar långt många fler.

Ditt gåvobevis
Gåvobeviset är i A4-format och skickas inom 1-2 vardagar.

Om Mind
Du kan läsa mer om var din gåva går till, vårt arbete och våra stödverksamheter: Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen på vår hemsida. Där finns även alternativa sätt att skänka gåvor.